Monday, February 1, 2016

CONFERENCE HONORING PROFESSOR ANNA CIENCIALA


The Institute of History of the Polish Academy of Sciences is sponsoring a conference on February 9, 2016 to discuss the wide ranging scope of work authored by Professor Anna Cienciala.

Among the speakers will be Professor Wojciech Materski, of the Institute of Politology of the Polish Academy of Sciences.  He will be discussing Professor Cienciala’s work on the groundbreaking English language collection of Soviet documents concerning the Katyn Massacre, which was issued by Yale University as Katyn A Crime Without Punishment – a collaborative work coedited by Anna Cienciala, Natalia Lebedeva and Wojciech Materski.

The introductions to each of three sections were authored by Professor Cienciala, and as entity this 124 page monograph serves as the best single extant introduction to Polish history for those who are not familiar with the history of Poland and the Katyn Massacre.

Enclosed is the conference program.


Konferencja w Instytucie Historii PAN

9 lutego 2016 r.

Część I:

10-3o—12-3o

 

Prowadzenie: Prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

1- Prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN), Autorka The Western Powers and Poland 1939—1939 o dyplomacji Józefa Becka; 

2- Prof. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych PAN), Anna Cienciała jako badaczka zbrodni katyńskiej;

3- Prof. Marek Andrzejewski (Uniwersytet Gdański), Wolne Miasto Gdańsk w twórczości historycznej Anny Cienciały   

 

Dyskusja

Przerwa

Część II:

13-oo—15-oo

 

Prowadzenie: Prof. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Instytut Historii PAN)

4- Dr Magdalena Hułas (Instytut Historii PAN), Międzywojenna brytyjska polityka zagraniczna w interpretacji Anny Cienciały;

5- Prof. Sławomir Nowinowski, (Uniwersytet Łódzki), Anna Cienciała a stosunki polsko-czechosłowackie;

6- Prof. Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki), Współpraca Anny Cienciały z Jerzym Giedroyciem

 

Dyskusja