Wednesday, December 31, 2014

PROFESSOR ANNA CIENCIALA - UPDATES

Updated information concerning the services is posted below.

I wish to thank the Jesuits in Warsaw and the Pauline Fathers in New York.

Profesor Anna Cienciała
Profesor Emerita, University of Kansas
Nagrodzona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi
Msza święta za jej duszę zostanie odprawiona w dniach
14 stycznia 2015 o godzinie 10:00
Msza świeta w Jezuickim Kościele Rektoralnym
na ul. Świętojańskiej w Warszawie
∞∞∞∞∞
18 stycznia 2015 o godzinie 12:00
w Kościele Św. Stanisława, BiM na 7 ulicy w Manhattanie
∞∞∞∞∞
22 stycznia 2015 (godz. do ustalenia)
Uroczystości Żałobne na University of Kansas – Lawrence
dalsze informacje na stronie researchingkatyn.blogspot.com
∞∞∞∞∞
Professor Anna Cienciala
Professor Emerita, University of Kansas
Recipient – Commander’s Cross with Star of the Order of Merit
Holy Mass will be offered on
January 14, 2015 at 10:00
Jesuit Church of the Gracious Mother of God on ul. Świętojańska in Warsaw
∞∞∞∞∞
on January 18, 2015 at 12:00PM
St. Stanislaus, B.M. Church on East 7th Street in Manhattan
∞∞∞∞∞
on January 22, 2015 (time to TBA)
Memorial Service at the University of Kansas – Lawrence
Further details at researchingkatyn.blogspot.com